u i t v a a r t   m u z i k a a l - t a r i e f

In principe vallen de kosten voor live muziek tijdens een uitvaartplechtigheid onder de uitvaartverzekering. Dit kunt u bespreken met uw uitvaartbegeleider. Voor een boeking of informatie kunt u zelf contact opnemen maar desgewenst kunt u dit ook door de uitvaartbegeleider laten doen.

Het tarief voor een standaard muzikale omlijsting bedraagt 295,- euro inclusief BTW.

Dit betreft tien tot vijftien minuten muziek bij binnenkomst, vier muziekmomenten ter afwisseling van gesproken teksten en tien tot vijftien minuten muziek tot het einde van de plechtigheid. De gespeelde stukken behoren tot het basisrepertoire.

Voor stukken die niet tot het basisrepertoire behoren of het verzorgen van een pianobegeleiding indien u zelf wilt zingen of spelen kan een meerprijs berekend worden. Deze eventuele meerprijs hangt af van de hoeveelheid extra voorbereiding.

Voor overleg vooraf om stukken te selecteren of om gesproken teksten en muziek op elkaar af te stemmen worden geen kosten in rekening gebracht.

Tot vijftig kilometer reisafstand worden geen reiskosten in rekening gebracht.

De pianist is tenminste een half uur voor de uitvaartplechtigheid aanwezig.